ohjeita:relaksaatio-oskillaattori

Relaksaatio-oskillaattori perustuu johonkin reaktiivikomponenttiin (yleensä kondensaattori) ja hystereesin omaavaan aktiivikomponenttiin/komponentteihin. Reaktiivikomponenttia varataan ja riittävän varauksen saavutettuaan aktiivikomponentti purkaa reaktiivikomponentin varauksen.

Neonlamppu toimii itsessään hystereesin omaavana aktiivikomponenttina. Neonlampun syttymisen kynnysjännite on korkeampi kuin jännite, jolla purkaus sammuu. Neonlampusta ja kondensaattorista rinnankytkettynä valmistettua oskillaattoria on perinteisesti hyödynnetty mm. tietyöpuomien valoissa. Varausvirta tulee rajoittaa joko vastuksella (vanhoissa varoitusvilkuissa pariston sisäinen resistanssi) tai vakiovirtageneraattorilla.

UJT (Kaksoiskantatransistori, ”unistori”) omaa vastaavanlaisen hystereesin. UJT kantojen yli kytketään jännite, ja emitterin ja 1. kannan välille syntyvä jännite kytkee UJT:n johtavaksi (UJT:n kynnysjännitekertoimesta ja b1/b2-jännitteestä riippuen) kunnes emitterivirta laskee kynnysvirran alle. Varausvirta tulee rajoittaa samaan tapaan kuin neon-oskillaattorissa.

Komparaattorilla, kondensaattorilla ja purkaustransistorilla rakennettu oskillaattori. Purkaustransistorin kannalle tarvitaan pulssinlevitin tai viivepiiri kondensaattorin purkautumiseen riittävän pitkän pulssin aikaansaamiseksi.

  • ohjeita/relaksaatio-oskillaattori.txt
  • Viimeksi muutettu: 2009/10/22 23:32
  • (ulkoinen muokkaus)