projektit:hp_34401a_etaohjaus:rs232_asetukset

HP:n RS-232 on wanhan ajan mallia, eli se käyttää vuonohjaukseen (flowcontrol) DTR- ja DSR-datalinjoja. Moderneista sarjamuuntimissa on yleensä toiminnassa vain RTS/CTS-vuonohjaus, joten laitetta ei voi käyttää normaalilla nollamodeemikaapelilla. Myöskään käyttöjärjestelmät eivät tue rautatason DTR/DSR-vuonohjausta. Ongelman voi kiertää oheisella kytkennällä:

ATKHP 34401A
TX → RX
RX ← TX
RTS → DSR
CTS ← DTR
GND ↔ GND

Kun toimiva kaapeli tai muu viritys on valmis, tulee sarjaväylän asetukset säätää kuntoon HP:sta (I/O menu):

 • INTERFACE = RS-232
 • BAUD RATE = 9600
 • PARITY = NONE, 8 BITS
 • LANGUAGE = SCPI

Vastaavat asetukset koneen päästä:

 • BAUDRATE = 9600
 • DATABITS = 8
 • PARITY = NONE
 • STOPBITS = 2
 • FLOWCONTROL = HARDWARE, RTS/CTS

Linuxilla toimivat asetukset ovat seuraavat (huomaa erityisesti: -hupcl, -icrnl, -echo):
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0; intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0; -parenb -parodd -cmspar cs8 -hupcl cstopb cread clocal crtscts -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8 opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten -echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke -flusho -extproc

 • projektit/hp_34401a_etaohjaus/rs232_asetukset.txt
 • Viimeksi muutettu: 2021/09/08 10:27
 • / antonw